Välkommen till visning av balkonger/inglasning

19 okt

Styrelsen har fått de två sista stämmornas uppdrag att ta fram förslag på förlängning/inglasning av balkongerna.

  • Ritningar har tagits fram
  • Bygglov har beviljats
  • Brandskyddsdokumentation har utförts
  • Kontrollansvarig har kontaktas

Efter att ha tittat runt på olika alternativ har styrelsen beslutat att gå vidare med företaget Balco AB. Balco har en helhetslösning för förlängning/inglasning.

Balco kommer, som tidigare meddelats, att ha visning av sina produkter den 28 oktober på gården, alla välkomna.

Balco har tagit fram ett förslag på utförandet som styrelsen valde att gå vidare med och nu har man gjort beräkningar på konstruktionen och fått fram ett pris, totalkostnaden ca 5,7 miljoner. I detta pris ingår totalentreprenad. Mer i detalj vad som ingår presenteras på visningen.

Styrelsen håller på med en noggrannare uträkning vad kostnaden per lägenhet kan komma att hamna. Detta pris beror på räntor, avskrivning mm.

Månadskostnaden för balkongerna kan komma att redovisas på kommande hyresdebiteringar som ”Balkongtillägg”.

Detta beräknings/finansieringsalternativ kommer att delas ut på visningen och mailas ut.

Styrelsen lämnar nu detta förslag vidare till extrastämman för beslut.

Styrelsen ser fördelar med inglasning då vi kan räkna med kommande underhållskostnader på jalusier och i framtiden skador på betongbalkongerna beroende på saltfrätning.

Se inbjudan från Balco med fotomontage

Mvh
Styrelsen