Blomlådorna

23 sep

Blomlådorna som ansluter till respektive lägenhet sköter respektive lägenhetsinnehavare. Övriga sköter Samfälligheten.

Ventilationsfilter

22 sep

På senaste styrelsemötet beslutades att filter till ventilationen kommer att införskaffas av föreningen till samtliga lägenheter. Mer info om detta kommer längre fram.

Smörjning av dörrlås

21 sep

Vissa av oss har haft problem med att låset till lägenhetsdörren kärvar. För att förebygga detta, smörj låset regelbundet.