Spolning av stammarna

5 apr

Våra hus har passerat 10 år och det är dags att spola stammarna i köket. Detta kommer att ske den 18 juni med start kl 08.00 i Hus B sedan går de vidare till Hus A. Lägenheterna kommer att spolas i tur … Läs mer »

Kallelse till föreningsstämma 4/5

2 apr

Hej! Styrelsen i BRF Rönnängs Brygga hälsar alla medlemmar välkomna till årets föreningsstämma När: 4/5 kl 11.00Var: Rönnängs Församlingshem Dagordning, fullmakt, årsredovisning, revisionsberättelse samt likviditetsbudget är skickat till medlemmarna via mail Varmt välkomnaStyrelsen