Kallelse till föreningsstämma 4/5

2 apr

Hej!

Styrelsen i BRF Rönnängs Brygga hälsar alla medlemmar välkomna till årets föreningsstämma

När: 4/5 kl 11.00
Var: Rönnängs Församlingshem

Dagordning, fullmakt, årsredovisning, revisionsberättelse samt likviditetsbudget är skickat till medlemmarna via mail

Varmt välkomna
Styrelsen