Årets föreningsstämma

6 maj

Gick av stapeln idag i Rönnängs Församlingshem. Ordförande Andersson ledde mötet och samtliga ärenden avhandlades utan problem.Du hittar den nya styrelsen och hur man kontaktar dem här Självklart så intogs även den traditionsenliga räksmörgåsen //Styrelsen