Årets föreningsstämma

6 maj

Gick av stapeln idag i Rönnängs Församlingshem.

Ordförande Andersson ledde mötet och samtliga ärenden avhandlades utan problem.
Du hittar den nya styrelsen och hur man kontaktar dem här

Självklart så intogs även den traditionsenliga räksmörgåsen

//Styrelsen