Trivselregler

Eftersom vi tillsammans äger husen där vi bor, måste vi också ta vårt ansvar och den hänsyn som krävs för att alla skall trivas. Detta gäller givetvis såväl gammal som ung. Genom att följa trivselreglerna bidrar vi till den fina grannsämjan i vår förening, och vi slipper onödiga kostnader.

Nedanstående regler är framtagna av styrelsen. De skall ses som allmänna ordningsregler och ett komplement till våra stadgar. Tag gärna kontakt med Styrelsen om du har frågor eller synpunkter.

Alla boende i BRF Rönnängs Brygga förbinder sig

1. att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.

2. att inte spika eller borra mellan kl 20:00 och 08:00.

3. att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.

4. att inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus eller i garaget. Trapphuset är en brandväg och måste vara framkomlig. Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter och ska kontrolleras regelbundet.

5. att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.

6. att inte utan tillstånd av styrelsen sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt. Håltagning i fasaden kan leda till vatteninträngning och vattenskador.

7. att inte grilla med kolgrill på balkong eller altan pga. brandrisken. Grilla gärna på gården men visa hänsyn till dina grannar, de kanske inte gillar just din mat.

8. att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.

9. att inte röka i gemensamma utrymmen. Styrelsen ber alla rökare att visa stor hänsyn till övriga boende i huset och ber er tänka på att det finns många allergiker/astmatiker för vilka cigarettröken kan vara klart besvärande.

10. att vara aktsam om och vårda sin lägenhet, liksom föreningens egendom i övrigt. Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador som hör till din lägenhet t.ex. tilltäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster mm. Du bör också anmäla skador på föreningens egendom – som gårdsbelysning, entrédörrar, läckor m.m. till vår förvaltare.