Förråden i A-huset

19 nov

I källaren i anslutning till garaget finns 23 st förråd. Det innebär 11 st till BRF Rönnängs Brygga och 12 st till BRF Viken. Mycket få förråd är namnade och det verkar som om någon ”lånat” ett förråd utan att fråga. Om alla … Läs mer »

Hemsida till Samfälligheten

16 nov

www.ronnangsbrygga.se kommer snart att lanseras. Detta kommer att vara adressen till Rönnängs Brygga Samfällighetsförenings hemsida. Denna sida kommer att agera som en paraplysida för våra olika BRF-sidor, men kommer även på sikt att innehålla information gällande vår gemensamma Samfällighetsförening.