Årets föreningsstämma

23 maj

Gick av stapeln igår i Rönnängs Församlingshem, var mycket trevligt att kunna ses ”på riktigt igen” och ha mötet fysiskt.

Ordförande Andersson ledde mötet och samtliga ärenden avhandlades utan problem.
Du hittar den nya styrelsen och hur man kontaktar dem här

Självklart så intogs även den traditionsenliga räksmörgåsen

//Styrelsen


Kallelse till ordinarie föreningsstämma

9 apr

Styrelsen i BRF Rönnängs Brygga hälsar alla medlemmar välkomna till ordinarie föreningsstämma.

När:       5 maj
Tid:        kl. 17.00
Var:       Rönnängs församlingshem

Dagordning enligt stadgarna.

Kaffe och kaka serveras efter mötet.

Varmt Välkomna
Styrelsen

Ändring – visning och förtydligande av punkt 8 i kallelsen

23 okt

Efter det att Balco lämnar pris och att Thomas sett över ekonomin, har vi beslutat att ändra frågan om balkongutbyggnad på extrastämman.

Stämman ska ta BESLUT OM FORTSÄTTNING, dvs. om vi ska gå vidare med Balco’s förslag och om det ska vara någon visning.

Detta innebär att visningen som var planerad på söndag 28/10 är inställd.

Kostnadskalkyl för balkongutbyggnad och inglasning kommer att skickas via mail.

Beslut om stadgeändring påverkas inte, utan kvarstår.

Väl mött på extrastämman.

Larry Hansson

Ordförande.

Kallelse till extra föreningsstämma

20 okt

Styrelsen i BRF Rönnängs Brygga kallar härmed alla medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum: 2018-11-03
Plats: Rönnängs församlingshem
Tid: 10.00

Om ni inte har möjlighet att närvara går det bra att ge en fullmakt till någon granne.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Anmälan av Ordförandes val av Sekreterare.
 4. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två Justeringsmän.
 7. Fråga om kallelse behörigen skett, anslagstavlan, hemsidan samt mail.
 8. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar.
 9. Förslag på nya stadgar presenterades på ordinarie föreningsstämman 2018-05-01. Stadgarna bifogas kallelsen och finns på hemsidan
 10. Styrelsens förslag till utbyggnad och inglasning av balkonger och altaner. Gäller plan 1,2 & 3. Ekonomisk kalkyl skickades ut till visningen 28/10.
 11. Mötets avslutande

Fullmakt och de nya stadgarna är distribuerade via email

Varmt Välkomna
Styrelsen

Visning av balkongutbyggnad och inglasning

3 okt

Alla medlemmar i BRF Rönnängs Brygga inbjudes att besöka BALCO’s visningstält i vårt område söndagen 28 oktober kl. 12-16.

De kommer att visa och berätta om sina produkter och vilken lösning som de har tänkt för vår förening.

Lördagen den 3 november kommer vi att ha en extra föreningsstämma där ändring av stadgar och beslut om balkonger ska tas. Kallelse kommer längre fram.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Årets föreningsstämma

1 maj

Gick av stapeln idag på Bergabo Hotell & Konferens.
Ordförande Hansson ledde mötet och samtliga ärenden avhandlades utan problem.

Du hittar den nya styrelsen och hur man kontaktar dem här

Självklart så intogs även den traditionsenliga räksmörgåsen…

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma

27 mar

Styrelsen i BRF Rönnängs Brygga hälsar alla medlemmar välkomna till ordinarie föreningsstämma.

Datum: 1 maj
Tid: kl. 10.00
Plats: Hotell Bergabo

Dagordning enligt stadgarna.
Räksmörgås och kaffe serveras efter mötet.

Svar om deltagande för antal smörgåsar senast 18/4 till:
Thomas Olsson   tompis51@gmail.com
Larry Hansson     styrelsen@brf-ronnangsbrygga.se

Årsredovisning och budget skickas via E-post när Revisorerna granskat handlingarna.

Varmt Välkomna