Sophantering

Soprumsanläggningen bygger på källsortering. Kärl finns för komposterbart avfall och restavfall.

Grovsopor – t.ex. möbler eller liknande – liksom kartonger, tidningar,  wellpapp, plast m fl återvinningsbara förpackningsmaterial samt miljöfarligt avfall får inte lämnas i soprummet eller andra allmänna utrymmen. Sådant avfall måste var och en själv forsla bort till återvinningscentralen. Närmaste återvinningsstation hittar du bakom Ishallen.