Valberedning

Valberedningens ambition är att vår förening skall fungera väl och på ett demokratiskt sätt. Vi ser därför fram emot att de medlemmar som har ett eget intresse och vilja att eventuellt delta i styrelsearbetet framöver eller har något förslag på annan medlem som kan vara intresserad tar kontakt med någon av oss.

Detta kan göras när som helst under året gärna under hösten för att vi skall kunna utforma valberedningens namnförslag i god tid före årsstämman.

Valberedning: 

  • Anneli Thulin
  • Martin Ålund