Garantiarbeten

1 okt

Claes på Hansson & Söner meddelar att man har för avsikt att fixa garantipunkterna i lägenheterna under nästa vecka. Målaren kommer att vara på Rönnängs Brygga from onsdag i nästa vecka Då övriga arbeten inte kommer att gå lika fort … Läs mer »