Förråd

Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme. Av brandsäkerhetsskäl får inga brandfarliga vätskor (ex.vis gasoltuber) förvaras i förrådet.

Förråden ägs och hanteras utav Rönnängs Brygga Samfällighetsförening.

Har du frågor eller funderingar kring dessa, så kontaktar du dem direkt.