Välkommen till visning av balkonger/inglasning

19 okt

Styrelsen har fått de två sista stämmornas uppdrag att ta fram förslag på förlängning/inglasning av balkongerna. Ritningar har tagits fram Bygglov har beviljats Brandskyddsdokumentation har utförts Kontrollansvarig har kontaktas Efter att ha tittat runt på olika alternativ har styrelsen beslutat … Läs mer »