Ändring – visning och förtydligande av punkt 8 i kallelsen

23 okt

Efter det att Balco lämnar pris och att Thomas sett över ekonomin, har vi beslutat att ändra frågan om balkongutbyggnad på extrastämman.

Stämman ska ta BESLUT OM FORTSÄTTNING, dvs. om vi ska gå vidare med Balco’s förslag och om det ska vara någon visning.

Detta innebär att visningen som var planerad på söndag 28/10 är inställd.

Kostnadskalkyl för balkongutbyggnad och inglasning kommer att skickas via mail.

Beslut om stadgeändring påverkas inte, utan kvarstår.

Väl mött på extrastämman.

Larry Hansson

Ordförande.