Fråga ang värmen i lägenheterna

2 okt

Om ni funderar varför det inte är någon värme på elementen till lägenheterna ännu, så beror det på att temperaturen ute inte har understigit 15° i 5 timmar i sträck som värmepumpen behöver. Först då ställer den in sig och kan sedan skicka ut värmen till lägenheterna.

Det blir ofta så här på hösten när temperaturerna varierar upp och ned, då har den svårt att hitta rätt läge.