Kallelse till extra föreningsstämma

20 okt

Styrelsen i BRF Rönnängs Brygga kallar härmed alla medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum: 2018-11-03
Plats: Rönnängs församlingshem
Tid: 10.00

Om ni inte har möjlighet att närvara går det bra att ge en fullmakt till någon granne.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Anmälan av Ordförandes val av Sekreterare.
 4. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två Justeringsmän.
 7. Fråga om kallelse behörigen skett, anslagstavlan, hemsidan samt mail.
 8. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar.
 9. Förslag på nya stadgar presenterades på ordinarie föreningsstämman 2018-05-01. Stadgarna bifogas kallelsen och finns på hemsidan
 10. Styrelsens förslag till utbyggnad och inglasning av balkonger och altaner. Gäller plan 1,2 & 3. Ekonomisk kalkyl skickades ut till visningen 28/10.
 11. Mötets avslutande

Fullmakt och de nya stadgarna är distribuerade via email

Varmt Välkomna
Styrelsen

Välkommen till visning av balkonger/inglasning

19 okt

Styrelsen har fått de två sista stämmornas uppdrag att ta fram förslag på förlängning/inglasning av balkongerna.

 • Ritningar har tagits fram
 • Bygglov har beviljats
 • Brandskyddsdokumentation har utförts
 • Kontrollansvarig har kontaktas

Efter att ha tittat runt på olika alternativ har styrelsen beslutat att gå vidare med företaget Balco AB. Balco har en helhetslösning för förlängning/inglasning.

Balco kommer, som tidigare meddelats, att ha visning av sina produkter den 28 oktober på gården, alla välkomna.

Balco har tagit fram ett förslag på utförandet som styrelsen valde att gå vidare med och nu har man gjort beräkningar på konstruktionen och fått fram ett pris, totalkostnaden ca 5,7 miljoner. I detta pris ingår totalentreprenad. Mer i detalj vad som ingår presenteras på visningen.

Styrelsen håller på med en noggrannare uträkning vad kostnaden per lägenhet kan komma att hamna. Detta pris beror på räntor, avskrivning mm.

Månadskostnaden för balkongerna kan komma att redovisas på kommande hyresdebiteringar som “Balkongtillägg”.

Detta beräknings/finansieringsalternativ kommer att delas ut på visningen och mailas ut.

Styrelsen lämnar nu detta förslag vidare till extrastämman för beslut.

Styrelsen ser fördelar med inglasning då vi kan räkna med kommande underhållskostnader på jalusier och i framtiden skador på betongbalkongerna beroende på saltfrätning.

Se inbjudan från Balco med fotomontage

Mvh
Styrelsen

Visning av balkongutbyggnad och inglasning

3 okt

Alla medlemmar i BRF Rönnängs Brygga inbjudes att besöka BALCO’s visningstält i vårt område söndagen 28 oktober kl. 12-16.

De kommer att visa och berätta om sina produkter och vilken lösning som de har tänkt för vår förening.

Lördagen den 3 november kommer vi att ha en extra föreningsstämma där ändring av stadgar och beslut om balkonger ska tas. Kallelse kommer längre fram.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Byte av filter till fläkten

1 dec

Nu har det har gått ca 6 månader sedan filtren till fläkten rengjordes.

Med andra ord – dags för oss alla att byta filtren i våra fläktar samt återställa systemet.
Föreningen har köpt in filter till samtliga lägenheter.

Conny Thulin är ansvarig för dessa, så tag kontakt med honom på telefon 070-3277280 så lämnar han ut dem till dig.

OBS att lägenheterna högst upp i varje hus inte behöver göra detta.

Vattnet avstängt

25 sep

Onsdag 4/10 kommer vattnet att vara avstängt från kl. 9:00 och framåt.

Det skall monteras nya vattenmätare i källaren.

Inspektion av tak

27 jul

Någongång under förmiddagen idag (27/7) så kommer taken i Hus A och B att inspekteras med hjälp av en drönare.

Under tiden drönaren är uppe så kommer det att surra en del.

Tack för visad förståelse.

Mvh
Marcus

Kanalerna är tillbaka

9 jun

Glädjande besked till alla Telia kunder – de har kommit överens med Discovery om ett nytt avtal. Det innebär att de nu sänder alla Discoverys kanaler igen, de kommer tillbaka successivt under kvällen 9 juni.

Viktig information från Telia ang. TV

23 maj

Från och med 8 juni har Telia inte längre något avtal med Discovery. Om de inte kommit överens om ett nytt avtal innan dess kommer de inte längre kunna erbjuda tv-kanaler som tillhör Discovery i Tv från Telia.

Deras dörrar är öppna för fortsatta förhandlingar även efter 8 juni och om de kommer överens med tv-leverantören får vi tillbaka kanalerna.

Om inte, slutar tv-kanalerna sändas och du får istället andra kanaler eller tv-paket. Vad som blir ditt nya innehåll beror på vilket paket du har idag, läs mer här.

Om de inte kommer överens slutar de sända alla kanaler som levereras av Discovery 8 juni:

 • Kanal 5
 • Kanal 9
 • Kanal 11
 • Eurosport 1
 • Eurosport 2
 • Discovery
 • Discovery Science
 • Discovery World
 • Discovery ID
 • TLC
 • Animal Planet

Telia vill att vi som kunder ska ha en enkel tv-tjänst med allt innehåll samlat på ett ställe, kunna se på tv när det passar dig och på vilken skärm du vill – underhållning som du vill ha det.

Det nya avtalet som Discovery erbjuder är en försämring av detta – det begränsar din möjlighet att själv bestämma hur, vad och på vilket sätt du ska se på tv. Det försvårar också Telias möjligheter att ge oss en ännu mer flexibel tv-upplevelse i framtiden.

Telia förstår att det är frustrerande att inte ha alla kanaler som vanligt men tror att vi blir mer nöjda med ett avtal som sätter vår tv-upplevelse först. De tror på sin produkt och att det finns en anledning till att de år efter år har Sveriges nöjdaste tv-kunder. Därför går de inte med på det nya avtalet som det ser ut idag och fortsätter att förhandla med Discovery om en ny överenskommelse.

Du hittar alltid den senaste informationen på telia.se/tvinfo.

Polering av våningsplan och trappor

10 apr

Onsdag den 12/4 så kommer samtliga våningsplan och trappor i Hus A och B att poleras.
Försök att undvika onödigt spring i trapporna under denna dag. Om möjligt ta hissen istället 🙂

Mvh
Styrelsen