Problemet kvarstår

11 apr

De lyckades inte lösa problemet med pannan igår, felet kvarstår och fortsatt felsökning pågår.