Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötseln av fastigheterna. Det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick är en viktig fråga.

Styrelsens inriktning
”Styrelsen skall verka för en långsiktigt bra trivsam miljö och en god ekonomi i bostadsrättsföreningen samt granska föreningens förvaltning”.

Kontakta styrelsen
Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på hur förvaltningen av fastigheterna i föreningen sköts. Styrelsen når du via e-post styrelsen@brf-ronnangsbrygga.se eller genom att skriva ett brev och lägga i föreningens postbox som finns i hus B.

 
Styrelsen 2017: 
  • Larry Hansson – Ordförande 
  • Ulla Stjernlöf – Vice ordförande
  • Thomas Olsson – Kassör 
  • Conny Thulin – Teknikansvarig
  • Marcus Andersson – IT och hemsidoansvarig
  • Per Linder – Suppleant 
  • Bill Beijer – Suppleant
  • Markus Göransson – Suppleant