Bastun

23 Dec

Bastun är påslagen följande tider i jul- och nyårshelgen:

  • Julafton – 11.00-14.00
  • Juldagen – 16.00-20.00
  • Annandag Jul – 16.00-20.00
  • 30/12 – 16.00-20.00
  • Nyårsafton – 14.00-17.00

Samtliga tider gäller sambastu= badkläder på

OBS att landgång och badstege är beställda men inte på plats ännu, så var försiktiga.

Mvh
Anders Larsson – Rönnängs Brygga 40

Info ang. parkering

22 Dec

En liten påminnelse om att de två platserna på höger sida när man kommer in på området är avsedda för våra gäster. De skall således inte användas som ”vanliga” p-platser av oss boende.

Vidare så ber vi alla att respektera att det råder parkeringsförbud på övriga ställen inom området.

Byte av filter till fläkten

22 Dec

Nu har det har gått ca 6 månader sedan filtren till fläkten rengjordes och byttes.

Med andra ord – dags för oss alla att byta filtren i våra fläktar samt återställa systemet.
Föreningen har köpt in filter till samtliga lägenheter.

Conny Thulin är ansvarig för dessa, så tag kontakt med honom på telefon 070-3277280 så lämnar han ut dem till dig.

OBS att lägenheterna högst upp i varje hus inte behöver göra detta.

Förråden

13 Dec

Samfällighetsföreningen vill att alla förråd (gäller boende i både A och B huset) märks med namn, hus och lägenhetsnummer.

Vänligen ombesörj detta omgående.

Förråden i A-huset

19 Nov
I källaren i anslutning till garaget finns 23 st förråd.
Det innebär 11 st till BRF Rönnängs Brygga och 12 st till BRF Viken.

Mycket få förråd är namnade och det verkar som om någon ”lånat” ett förråd utan att fråga. Om alla sätter namn på sitt förråd kommer säkert det att framgå vem som olovandes tillskansat sig ett extra förråd.

Hemsida till Samfälligheten

16 Nov

www.ronnangsbrygga.se kommer snart att lanseras. Detta kommer att vara adressen till
Rönnängs Brygga Samfällighetsförenings hemsida.

Denna sida kommer att agera som en paraplysida för våra olika BRF-sidor, men kommer även på sikt att innehålla information gällande vår gemensamma Samfällighetsförening.

Garantiarbeten

1 Okt

Claes på Hansson & Söner meddelar att man har för avsikt att fixa garantipunkterna i lägenheterna under nästa vecka.

Målaren kommer att vara på Rönnängs Brygga from onsdag i nästa vecka

Då övriga arbeten inte kommer att gå lika fort som målarens så kommer man ju inte kunna klara alla lägenheter på 3 dagar. Därför är Hansson & Söner ytterst tacksamma om de kunde få komma in i vissa lägenheter redan i början av veckan.

Boka tid och tillträde med Claes via mail claes.andersson@hansson-soner.se

Tidsbokningsschema för målaren där ni kan se tiderna hittar ni här, först till kvarn gäller.

Den man kontaktar på plats eller om ni har några frågor, är:
Roger Kindström på telefon: 0703-988967

Blomlådorna

23 Sep

Blomlådorna som ansluter till respektive lägenhet sköter respektive lägenhetsinnehavare.

Övriga sköter Samfälligheten.